Design brýlových čoček

Atypické designy brýlových čoček - to je Rodenstock manufaktura
Designem brýlových čoček nemyslíme jejich vzhled jako takový, ale jejich určení, resp. funkci a provedení. Každá brýlová čočka je přizpůsobena korekci určité refrakční vady, případně kombinaci několika vad a problémů.

Dříve to bylo jednoduché - existovalo pouze jedno provedení brýlových čoček na všechny problémy. Podle potřeby dostal zákazník brýle na dálku, příp. na blízko. Všechny brýlové čočky se vyráběly stejnou technologií, poskytovaly stejné parametry a trpěly stejnými neduhy.

Postupem času docházelo k rozvoji výrobních technologií a spolu s tím i k vývoji pokročilých návrhů brýlových čoček, které lépe vyhovovaly potřebám jednotlivých refrakčních vad či jiných problémů a eliminovaly neduhy stávajících řešení.

Designy brýlových čoček lze obecně dělit na základě následujících kritérií:

J

Jednoohniskové

Slouží pro korekci zraku na jednu vzdálenost (dálka nebo blízko)

Jednoohniskové čočky představují základní korekci zraku na jednu vzdálenost, zpravidla to bývá na dálku nebo do blízka. V případě mladších pacientů tato korekce plně dostačuje, jelikož nepotřebují zvláštní brýle na čtení. S přibývajícím věkem ovšem klesá akomodační schopnost oka (schopnost zaostřit do blízka) a bývá nutná zvláštní korekce na dálku a do blízka. Střídání brýlí pak bývá nepohodlné a v dnešní uspěchané době nevyhovující.

V

Víceohniskové

Slouží ke korekci zraku na více vzdáleností (dálka i blízko)

Víceohniskové čočky kombinují korekce na různé vzdálenosti. Dříve se používaly tzv. bifokální čočky, které měly většinu plochy určenou pro korekci do dálky a ve spodní části vsazený segment pro korekci do blízka. Dnes je nahradily moderní progresivní (multifokální) čočky, které obsahují oblast pro korekci do dálky, do blízka i na střední vzdálenosti, tudíž zajistí dokonalé vidění za všech okolností. Není tedy nutné neustále střídat dvoje brýle, případně nasazovat brýle na čtení.

Úbytek akomodační schopnosti je přirozený fyziologický proces, který probíhá u každého člověka. Nejedná se tedy o refrakční vadu ani jinou poruchu. Většina lidí začíná vnímat snižující se ostrost při čtení kolem čtyřicátého roku života. Dříve se to řešilo speciálními brýlemi na čtení, ovšem dnes je tento způsob již na ústupu a nahradily jej progresivní (multifokální a pracovní) brýlové čočky. Těch existuje celá řada, od levnějších (méně kvalitních) až po špičkové využívající pokročilé výrobní technologie a optimalizace. Obecně platí, že čím lepší je progresivní čočka, tím přirozenější a pohodlnější je výsledný pohled. Vhodnost jednotlivých progresivních čoček závisí na konkrétní brýlové obrubě a výši adice, což je rozdíl mezi korekcí do dálky a do blízka. Výhody a nevýhody jednotlivých řešení vám vždy rádi vysvětlíme a předvedeme na specializovaném přístroji v naší oční optice.
S

Sférické

Zakřivení čočky je ve všech místech stejné

Jedná se o klasické provedení používané zejména u základních brýlových čoček určených ke korekci nízkých refrakčních vad. V případě vyšších dioptrických hodnot citelně klesá kvalita zobrazení v periferních oblastech (mimo střed čočky - tzv. sférická vada), což se projevuje neostrým periferním viděním a nepříjemnou deformací obrazu.

A

Asférické

Čočka má optimalizované zakřivení v okrajových oblastech

Asférické čočky využívají optimalizovaného zakřivení ploch, které není ve všech místech stejné, ale se zvyšující se vzdáleností od optického středu dochází k jeho snižování. Díky tomu jsou asférické brýlové čočky tenčí a plošší (čímž působí estetičtěji), poskytují lepší zobrazení v periferních oblastech a snižují deformaci obrazu. V neposlední řadě potlačují efekt velkého či malého oka.

Sférická (nebo též otvorová) vada je běžná fyzikální vlastnost klasických sférických čoček, která způsobuje neostré periferní vidění, deformaci obrazu v okrajových oblastech a zkreslení perspektivy. Čím vyšší je dioptrická hodnota čočky, tím výraznější je tato nepříjemná vlastnost. Z tohoto důvodu se doporučuje v případě vyšších refrakčních vad korekce asférickými brýlovými čočkami, které tyto nežádoucí efekty potlačují a zvyšují tak kvalitu vidění. Dále jsou asférické čočky tenčí a plošší, což vede spolu s využitím tenčeného materiálu s vyšším indexem lomu ke zvýšení estetičnosti v případě vyšších refrakčních vad. Příjemným bonusem je fakt, že asférické čočky snižují efekt zvětšeného nebo zmenšeného oka, který působí nepřirozeně.
K

Konvenční

Standardní čočky vyráběné bez ohledu na individuální parametry.

Konvenční brýlové čočky jsou navrženy a vyrobeny na základě průměrných požadavků jednotlivých zákazníků. Nezohledňují tedy konkrétní potřeby daného zákazníka. Je to jako s oblekem - existují určité standardizované velikosti, které nám mohou, ale také nemusí vyhovovat. Neexistuje žádný univerzální střih ani velikost, která by sedla každému, protože každý jsme jiný. Pokud máme průměrnou postavu, nebude nám to činit větší potíže, ale čím více se budeme průměru vzdalovat, tím méně pohodlí nám běžná konfekce nabídne. Konvenční čočky jsou levnější, ovšem nikdy nemohou poskytnout maximální kvalitu vidění a zrakové pohody.

I

Individuální

Optimalizované čočky vyrobené přesně na míru.

Individuální brýlové čočky jsou navrhovány a vyráběny speciálně pro každý jednotlivý případ. Už od samého začátku se vychází z konkrétních parametrů daného zákazníka a zvolené brýlové obruby. Zohledňuje se např. horizontální centrace (vzdálenost středů zornic od kořene nosu), vertikální centrace (výška středů zornic s ohledem na zvolenou obrubu), vzdálenost mezi zadní plochou brýlové čočky a vrcholem rohovky, inklinační úhel (sklon brýlového středu zvolené obruby), úhel prohnutí brýlového středu zvolené obruby atd. Je to jako oblek ušitý na míru, který není ani příliš volný, ani příliš těsný. Individuální čočky zajišťují maximální zrakovou pohodu.

Aby mohlo být dosaženo co možná nejlepších výsledků, je potřeba dbát na maximální přesnost. Už samotné měření všech parametrů potřebných pro návrh a výrobu individuálních brýlových čoček rozhoduje o kvalitě výsledného řešení. Je proto nezbytně nutné využívat moderní měřící přístroje, tzv. 3D video měření, které dokáže nasnímat zákazníka z několika úhlů současně a následně provést přesný výpočet všech potřebných hodnot. Tyto jsou následně odeslány přímo k výrobci brýlových čoček, který na jejich základě provede návrh nejvhodnějšího designu brýlové čočky a následně ji vyrobí. Díky zohlednění individuálních parametrů je každá takto vyrobená brýlová čočka unikátní a maximálně optimalizovaná pro potřeby konkrétního zákazníka. Díky tomu je prakticky eliminována sférická vada, což vede k ostrému a jasnému pohledu ve všech částech brýlové čočky, tedy od středu až k okraji. Dále je zachována nezměněná perspektiva bez nežádoucích deformací obrazu, což přináší zcela přirozený pohled. Individuální brýlové čočky také maximálně potlačují efekt zvětšeného či zmenšeného oka. Jedná se tak o nejpokročilejší řešení korekce zraku vhodné pro náročné podmínky dnešního životního stylu.

Chtějte to nejlepší

Impression Mono

První individuální jednoohniskové brýlové čočky na světě, Rodenstock Impression Mono, získaly prestižní světové ocenění za inovaci Silmo d'Or.

Jedná se o brýlové čočky vyráběné moderní technologií Free Form 3D. Díky tomu využívají nejpokročilejší optimalizace a poskytují nejlepší možné vidění bez nežádoucího zkreslení obrazu.

Dostupné také ve variantě Plus, která přináší snížení námahy zraku při častém střídání pohledových vzdáleností - zaostřování do blízka. Varianta Plus zajišťuje zraku relaxaci, čímž předchází jeho únavě při dlouhodobé práci na počítači, kancelářské práci či řízení automobilu.

Ocenění Silmo d'Or pro Rodenstock Impression Mono